Річний навчальний план на 2023-2024 навчальний рік

02-01 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________Андрій СОТНІКОВ «______»____________2023 року

РІЧНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2023/2024 навчальний рік

СКЛАДЕНО

на засіданні педагогічної ради

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА

ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 31.08.2023, протокол № 9

Голова педагогічної ради

________ Андрій СОТНІКОВ

Пояснювальна записка

до річного навчального плану

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2023/2024 навчальний рік

І. Загальні засади

Річний навчальний план КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2023/2024 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту від 16.01.2020 № 463–ІХ (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Національної доктрини розвитку освіти з урахуванням вимог Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції «Нова українська школа», постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 30 вересня 2020 р. № 898 «Про затвердження Державного стандарту базової середньої освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня», від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», Закону України «Про позашкільну освіту» №2145-VIII, із змінами від 05.09.2017 р., Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2020 № 2205, власного Статуту.

Тип закладу: гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою.

Кількість класів: 1-4 класів – 4, 5-9 класів – 5.

Кількість учнів: 1-4 класів – 64, 5-9 класів – 107.

Середня наповнюваність класів: 19

Режим роботи закладу:

- мова навчання – українська;

- режим навчання – п’ятиденний;

- початок занять – о 08.00 год.;

- тривалість уроків: 1 клас – 35 хв, 2-4 класи – 40 хв, 5-9 класи – 45 хв;

- тривалість перерв 1 клас – 20 хв, 2-9 класи – не менше 10 хв.

Керуючись ст.9 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року за № 2145 – VIII (зі змінами) в закладі організовано наступні форми здобуття освіти: інституційна (очна, денна), яка передбачає безпосередньо участь здобувачів освіти в освітньому процесі (1-9 класи), дистанційна, за потреби індивідуальна.

Навчальний план КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – заклад освіти) на 2023/2024 н.р. складено на основі Освітньої програми закладу освіти, погодженої на засіданні педагогічної ради від «29» серпня 2023, протокол № 8, затвердженої директором закладу:

- для 1-4-х класів - на підставі Освітньої програми закладу загальної середньої освіти І ступеня (таблиця 1) - додаток 1;

- для 5-6-х класів - на підставі Освітньої програми закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 2) - додаток 2;

- для 7-9-х класів - на підставі Освітньої програми закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 3) - додаток 3.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Річний навчальний план КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2023/2024 навчальний рік включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, яку використано для збільшення кількості годин на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації.

Особливості організації освітнього процесу:

1) мовно-літературна галузь в 1 класі реалізується через інтегрований курс «Навчання грамоти», в 2 класі через окремі предмети «Українська мова» і «Читання», в 3-4-х класах через окремі предмети «Українська мова» , «Літературне читання»;

2) зміст технологічної освітньої галузі в 1-4-х класах реалізується через навчальний предмет «Дизайн і технології»;

3) зміст мистецької освітньої галузі в 1-4-х класах реалізується через інтегрований курс «Мистецтво»;

4) зміст природничої освітньої галузі в 5-6-х класах реалізується через інтегрований курс «Пізнаємо природу»;

5) зміст соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі в 5-6-х класах реалізується через інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»;

6) зміст громадянської та історичної освітньої галузі в 5-6-х класах реалізується через інтегрований курс «Досліджуємо історію і суспільство»;

7) зміст мистецької освітньої галузі в 5-6-х класах реалізується через інтегрований курс «Мистецтво»;

8) у 7 класі викладаються окремі курси «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»;

9) з метою реалізації навчальної програми інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та з метою засвоєння різних видів соціального досвіду молодшими школярами за рахунок варіативної складової відведено по 1 годині на тиждень у 1-4-х класах.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових річного навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), будуть викладатися впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішень методичних об’єднань вчителів обрано такі модулі для вивчення предмета:

- «Фізична культура» (протокол від 29.08.2023 № 8)

Клас Назва варіативного модуля
5 Дитяча легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, гімнастика, футзал, петанк, настільний теніс, гандбол, корфбол, бадмінтон, рухові ігри
6 Аеробіка, футбол, волейбол, баскетбол, баскетбол 3х3, настільний теніс, рухові ігри, панна, шашки, доджбол, гімнастика, дитяча легка атлетика
7 Легка атлетика, футбол, волейбол, гімнастика, баскетбол
8 Легка атлетика, футбол, волейбол, гімнастика, баскетбол
9 Легка атлетика, футбол, волейбол, гімнастика, баскетбол

- «Технології» (5-6 класи) та «Трудове навчання» (7-9 класи) (протокол від 29.08.2023 № 8)

Клас Назва об єктів проектної діяльності
5 Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгаритмом прєктної діяльності. Модуль 2. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Модуль 3. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва. Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб.
6 Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт заалгоритмом проєктно-технологічної діяльності. Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва. Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб.
7 1. Підставка для спецій, прикрас, сувенірів, квітів тощо 2. Намисто, підвіска 3. Декоративна тарілка 4. Скринька 5. Я – споживач
8 1. Рамка для фото 2. М’яка іграшка 3. Панно 4. Декоративна подушка 5. Мій одяг – -мій стиль
9 1.Вироби в етнічному стилі 2.Нове життя старим речам 3.Мій власний стиль

Враховуючи особливості організації освітнього процесу, індивідуальні освітні потреби учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення введено додаткові години на курси за вибором, факультативи:

- у 5-9-х класах з метою формування і розвитку логічного мислення
та логічної грамотності учнів, необхідних для успішного навчання інтелектуального розвитку здобувачів освіти, введено курс за вибором «Логіка» (5 клас – 1 година на тиждень, 6 клас – 1 година на тиждень, 7 клас – 1 година на тиждень, 8 клас – 1 година на тиждень, 9 клас – 1 година на тиждень);

- у 5-7-х класах з метою формування в учнів читацьких інтересів, розширення та поглиблення діапазону знань у галузі літератури, виховання кращих людських якостей на прикладі художніх творів введено факультативний курс «У колі літературних героїв» (5 клас – 1 година на тиждень, 6 клас – 1 година на тиждень, 7 клас – 1 година на тиждень);

- з метою визначення національної самобутності громадян України, виховання любові до рідного краю, рідної мови, розширення та поглиблення знань здобувачів освіти з української мови у 8 класі введено факультативний курс «Україновнавство» (1 година на тиждень);

- у 9 класі з метою ознайомлення здобувачів освіти із основами житлово- комунальної грамотності, задля забезпечення якісних і комфортних умов проживання у соціумі, формування лідерських якостей введено факультативний курс «Абетка житлово-комунального управління» (0,5 години на тиждень).

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 № 476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова у 8 та 9 класах введено курс за вибором «Харківщинознавство» (8 клас – 1 година на тиждень, 9 клас – 1 година на тиждень) з обов`язковим оцінюванням.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за №229/6517 (зі змінами), при вивченні окремих предметів у закладі освіти в 2023/2024 навчальному році може запроваджується поділ класів на групи при вивчені окремих предметів.

ІII. Структура і тривалість навчального року

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у 2023/2024 навчальному році розпочинається у День знань – 1 вересня 2023 року, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня 2024 року.

Навчальний рік орієнтовно має таку структуру:

І семестр: з 01.09.2023 по 28.12.2023,

ІІ семестр: з 15.01.2024 по 31.05.2024.

Канікули будуть проведені в такі терміни:

осінні: 23.10.2023 – 29.10.2023,

зимові: 29.12.2023 – 14.01.2024,

весняні: 25.03.2024 – 31.03.2024.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул, запроваджуватися карантин.

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»
у 1-х класах запроваджуються додаткові канікули з 19.02.2024 по 25.02.2024.

Державна підсумкова атестація в 4, 9-х класах проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Навчальні екскурсії та навчальна практика будуть проводитися протягом навчального року з тих предметів, із яких вони передбачені навчальними програмами.

Згідно з п.64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27.05.1993 за № 56 (зі змінами) визначено, що скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року.

Збільшення кількості уроків у зв’язку із зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації в початковій школі в 2023/2024 навчальному році.

Директор

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Андрій СОТНІКОВ


Додаток 1

складений відповідно до таблиці 1

Освітньої програми

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА

ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

схваленої на засіданні

педагогічної ради гімназії

від 29.08.2023, протокол № 8

Навчальний план для 1-4-х класів

з українською мовою навчання

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Мовно-літературна Інтегрований курс «Українська мова (навчання грамоти)» 7 - - -
Українська мова - 3,5 3,5 3,5
Читання - 3,5 - -
Літературне читання - - 3,5 3,5
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 3 3 3
Математична Математика 4 4 5 5
Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича Інтегрований курс «Я досліджую світ» 4 3+1 4 3+1 4 3+1 4 3+1
Інформатична Інформатика - 1 1 1
Технологічна Інтегрований курс «Дизайн і технології» 1 1 1 1
Мистецька Інтегрований курс «Мистецтво» 2 2 2 2
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Усього 23 25 26 26
Загальнорічна кількість навчальних годин 20+3 22+3 23+3 23+3
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 25 26 26

Директор

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Андрій СОТНІКОВ

Додаток 2

складений відповідно до таблиці 2

Освітньої програми

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА

ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

схваленої на засіданні

педагогічної ради гімназії

від 29.08.2023, протокол № 8

Навчальний план

для 5-6-х класів з українською мовою навчання

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6
Мовно-літературна Українська мова 4 4
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 3,5 3,5
Зарубіжна література 1,5 1,5
Математична Математика 5 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2 2
Географія 2
Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут 1,5 1,5
Громадянська та історична Інтегрований курс «Досліджуємо історію і суспільство» 1 2
Інформатична Інформатика 1,5 1,5
Технологічна Технології 2 2
Мистецька Інтегрований курс «Мистецтво» 2 2
Фізична культура Фізична культура 3 3
Разом (без фізичної культури +фізична культура) 26+3 29+3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2
Факультативний курс «У колі літературних героїв» 1 1
Факультативний курс «Логіка» 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31
Всього (без фізичної культури+ фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3

Директор

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Андрій СОТНІКОВ

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 3

Освітньої програми

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА

ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

схваленої на засіданні

педагогічної ради гімназії

від 29.08.2023, протокол № 8

Навчальний план

для 7- 9-х класів з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7 8 9
Мови і літератури Українська мова 2,5 2 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства - - 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 - -
Образотворче мистецтво 1 - -
Мистецтво - 1 1
Математика Математика - - -
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 2 2 1,5
Фізика 2 2 3
Хімія 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 28+3 28,5+3 30+3
Варіативна складова 2 3 2,5
Додатковий час на введення курсів за вибором 0 1 1
Харківщинознавство - 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 33 33
Додатковий час на введення факультативів 2 2 1,5
У колі літературних героїв 1 - -
Логіка 1 1 1
Українознавство 1 -
Абетка житлово-комунального управління - - 0,5
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30+3 31,5+3 32,5+3

Директор

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Андрій СОТНІКОВ

Додаток 4

Перелік навчальних програм

для вивчення предметів варіативної складової у 5-9-х класах

№ з/п Навчальна дисципліна Клас Назва програми Рік та видавництво Тип (державна або регіональна) Ким дозволена до використання (ким затверджено)
1. У колі літературних героїв 5-7 У колі літературних героїв 2021 Державна Лист МОНУ від 09.08.2021 № 1/9-404
2. Логіка 5-9 Логіка 2020 Державна Лист ІМЗО від 10.07.2020 № 22.1/12-Г-557
3. Українознавство 8 Українознавство Державна Лист МОН від 10.08.2020 № 1/11-5310
4. Харківщинознавство 8-9 Харківщинознавство 2021 Регіональна КВНЗ «ХАНО» Протокол № 1 від 25.03.2021
5. Абетка житлово-комунального управління 9 Абетка житлово-комунального управління 2020 Державна Лист МОНУ від 19.08.2020 № 22.1/12-Г-730

Директор

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №4

З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ

ТА ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»

МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Андрій СОТНІКОВ

Кiлькiсть переглядiв: 665

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.